Hungarian Rockstar Club

Közérdekű adatok,

jogi információk és

adatvédelmi tájékoztató

A Hungarian Rockstar Club EV.

ÁLTALÁNOS ÉS JOGI TÁJÉKOZTATÓJA

A Tájékoztató célja, hatálya

Jelen dokumentum egy megállapodás (a “Megállapodás”) Ön, a Magyarországon működő Hungarian Rockstar Club EV. (“Hungarian Rockstar Fan Club”, “Huroc”, illetve “Hungarian Rockstar Club”, a továbbiakban: „Vállalat” vagy „Társaság” – székhely: 1195 Budapest,
Jókai utca 24/A.; Adószám: 57823319-1-43; Nyilvántartási szám: 56484069), és annak partnerei között, ami leírja és meghatározza a Szolgáltatások használatát. A Cég belépést engedélyez az Online és minden ahhoz kapcsolódó szolgáltatásba ezzel a Megállapodással. Éppen ezért kiemelten fontos ezen dokumentum figyelmes áttekintése.

Jelen Általános és Jogi Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Hungarian Rockstar Club EV. (“Hungarian Rockstar Fan Club”, “Huroc”, illetve “Hungarian Rockstar Club”, a továbbiakban: „Vállalat” vagy „Társaság”) által tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, valamint a Társaság által üzemeltetett honlapokon történő regisztrációval kapcsolatosan tájékoztassa az érintetteket, továbbá megossza a közérdekű adatokat, illetve a felhasználási feltételek a felhasználókkal. Tájékoztató ismerteti, hogy:
• Milyen adatokat gyűjtünk, és mi célból, mely jogalap mentén gyűjtjük azokat.
• Hogyan használjuk fel, mennyi ideig kezeljük az összegyűjtött adatokat.
• A Felhasználók jogait és azok érvényesítésének módját, valamint hogy a Társaság által felkínált lehetőségeket, ideértve az információkhoz való hozzáférést, illetve az információk frissítésének módjait.
• A Vállalat felhasználási feltételeit és jogi információit.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi olyan eljárására, amely során az érintettek az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében foglaltak szerint meghatározott, bármely személyes adatának kezelése megvalósul, míg időbeli hatálya a Felhasználó hozzájárulásának megadásától kezdődően addig áll fenn, míg a Felhasználó a Honlapon történő regisztrációját nem törli, vagy a Felhasználó a Személyes adatainak törlését kifejezetten nem kéri a Társaságtól, vagy amennyiben a Tájékoztató alapján a Társaság a személyes adatokat nem törli.
3. Érintettek mindazok a természetes személyek, akiknek a Személyes adatait a Társaság kezeli, ideértve különösen a Honlap azon látogatóit, akik Társasággal felveszik a kapcsolatot, illetve a Szolgáltatások igénybe vevőit, a Honlapon keresztül regisztráló Felhasználókat és a Hírlevélre feliratkozókat is.

A Társaság tiszteletben tartja a Felhasználók személyhez fűződő jogait; és a rögzített Személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („E-ker tv.”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseinek megfelelően, a Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek szolgáltatásaihoz, promócióihoz, nyereményjátékaihoz, vagy egyéb kampányaihoz, illetve az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódó szolgáltatásokra és adatkezelésekre, valamint olyan weboldalak és szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre az Adatkezelő által üzemeltetett honlapokon található hivatkozás mutat. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást nyújtó harmadik személy adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések az irányadók, és ezekért az adatkezelésekért a Társaság a felelősséget kizárja.

A teljesség igényének fedezése érdekében ezzel a Megállapodással a Vállalat felajánlhat Önnek különböző termékeket, szolgáltatásokat, és weboldalakat olyan eszközökön, amik internet hozzáféréssel rendelkeznek, beleértve videójáték konzolokat, személyes számítógépeket, vagy mobiltelefonokat, illetve játékbeli applikációkat vagy szoftveres platformokat, többek között harmadik féltől származóakat is (összesítve “Szolgáltatások”). A Szolgáltatások tartalmazzák ezeket, és bizonyos esetekben mást is, amiket a Vállalat nyújt Önnek, beleértve minden megjelenített tartalmat. A Vállalat felfüggesztheti, megváltoztathatja vagy befejezheti a Szolgáltatások nyújtását, többek között minden közzétett tartalmat azonnali hatállyal és ok nélkül, ide értve mindent, amiért a Vállalat felel, illetve amennyiben Ön megszegi a megállapodások és nyilatkozatok bármelyikét, beleértve a Megállapodást, az Adatvédelmi Nyilatkozatot, Adatvédelmi Irányelveket és/vagy a Peres Ügyek Nyilatkozatot. A Vállalat továbbá korlátozhatja szolgáltatásait és tartalmait, beleértve a Szolgáltatásokat is, indoklás és figyelmeztetés nélkül.

A Vállalat Szolgáltatásai alá tartoznak mindazon csatornák, fórumok, weboldalak, illetve egyéb tartalmak és anyagok, amik a Hungarian Rockstar Club, a Hungarian Rockstar Fan Club, és/vagy a HUROC, illetve Huroc neveket, címeket, szöveges tartalmakat, anyagokat, képeket, logókat, grafikákat és egyéb anyagokat tartalmazzák, beleértve/illetve a Vállalat hivatalos Facebook oldalát: www.facebook.com/hungarianrockstarclub; Facebook csoportjait: www.facebook.com/groups/rockstarhun.gta, www.facebook.com/groups/rockstarhun.gta6, www.facebook.com/groups/rockstarhun.rdr2, www.facebook.com/groups/rockstarhun.remastered; Facebook Messenger csatornáját: https://m.me/hungarianrockstarclub; Twitter oldalát: www.twitter.com/rockstarhungary; Instagram oldalát: www.instagram.com/rockstarhungary; Youtube csatornáját: www.youtube.com/c/rockstarhungary; Discord szerverét: https://discord.me/rockstarhun; Weboldalát/Honlapját: www.huroc.com, www.store.huroc.com, www.party.huroc.com; és minden egyéb csatornáját, illetve fórumát.

Fenntartjuk a jogot, hogy felfedjük az Ön azonosságát (beleértve minden információt, amit tudunk Önről) minden figyelmeztetés nélkül, amennyiben az szükségessé válik az Adatvédelmi Nyilatkozatunkban foglaltak alapján. További részletekért kérjük, látogasson el a www.huroc.com/privacy oldalra.

Védjegy és Szerzői Jogi Információk

Minden, a Szolgáltatáshoz kapcsolódó anyag, amely nem rendelkezik védjeggyel, illetve szerzői jogokkal a Rockstar Games, Inc. és a Take-Two Interactive Software, Inc. által, beleértve szöveges tartalmakat, adatokat, grafikákat, logókat, gomb ikonokat, képeket, hanganyagokat, videóanyagokat, linkeket, digitális tartalmakat, adat összeállításokat, és szoftvereket a Vállalat tulajdona, ő irányítja azokat, felel értük és szolgáltatja azokat, továbbá védve vannak szerzői jogok és egyéb jogok által. A Szolgáltatásokhoz kapcsolódó tartalmak személyes, nem kereskedelmi használatra engedélyezettek és nem másolhatóak, reprodukálhatóak, másod közölhetőek, módosíthatók, felölthetőek, közzétehetőek, továbbíthatóak, vagy más módon megoszthatóak semmilyen formában, ide értve az emailt vagy más elektronikus formát, és vonatkoznak ezek minden tartalomra, beleértve azokat is, amiknél külön nincsenek megjelenítve az említett feltételek a Vállalat által. Ön letöltheti az arra engedélyezett tartalmakat saját felhasználásra, és nem kereskedelmi célra a Szolgáltatásokon keresztül, figyelembe véve és megjelenítve minden szerzői jogot és egyéb figyelmeztetést, ami ezeken a tartalmakon szerepel.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a Szolgáltatások számos olyan elemet tartalmaznak/tartalmazhatnak, melyek védjeggyel és/vagy szerzői jogokkal rendelkeznek a Rockstar Games, Inc., illetve a Take-Two Interactive Software, Inc. cégek által. A Szolgáltatásokban megjelenített ezen tartalmak mindegyike, beleértve szöveges tartalmakat, adatokat, grafikákat, logókat, gomb ikonokat, képeket, hanganyagokat, videóanyagokat, linkeket, digitális tartalmakat, adat összeállításokat, és szoftvereket kizárólag információ megosztás, hírmegosztás céljából, továbbá a Felhasználók tájékoztatása végett, illetve a Rockstar Games, Inc. és a Take-Two Interactive Software, Inc. hírnevének és jó hírének öregbítése végett történnek. A szerzői jogvédett, illetve védjeggyel rendelkező tartalmak jogaival a Vállalat nem rendelkezik. A Vállalat rendkívüli figyelmet fordít arra, hogy a megosztott és felhasznált tartalmak ne sértsék meg a Rockstar Games, Inc. és a Take-Two Interactive Software, Inc. Megállapodását, Felhasználási Feltételeit, Adatvédelmi nyilatkozatát, és Végfelhasználói Licencszerződését. Jogi kérdés esetén kérjük, forduljon bizalommal kollégáinkhoz a következő email címen keresztül: info@huroc.com.

Beérkezett Tartalmak

A Vállalat örömmel fogad mindent a játékos közösségtől és a felhasználóktól. Ön megadja a Vállalatnak az exkluzív, örökké tartó, visszavonhatatlan és teljes mértékben átruházható és továbbítható felhasználást világszerte a Vállalatnak küldött tartalmakkal kapcsolatban, beleértve a Vállalat weboldalán keresztül, email üzeneten keresztül, vagy minden más módon a Vállalathoz juttatott tartalmakat minden ellenszolgáltatás, vagy fizetség igénye nélkül. A Vállalatnak benyújtott tartalmakra semmilyen jog és követelés nem formálható, vagy vitatható.

Magatartási Kódex

A következő szabályok, jogok, követelések, és korlátozások figyelembe vételével használhatóak a Szolgáltatások.

A Szolgáltatások használatával elfogadja a következőket: (1) a Szolgáltatások kizárólag törvényes okokból és módon használja, betartva minden törvényt, illetve kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra; (2) Ön nem használja a Szolgáltatásokat, amennyiben szerződéses kapcsolatban áll egy olyan kívülállóval, akivel, vagy akin keresztül bárminemű bevételt teremt; (3) Ön nem korlátozhatja vagy akadályozhatja a többi felhasználót abban, hogy használják vagy élvezzék a Szolgáltatásokat (például zaklatás útján, hekkeléssel/csalással, zavarással, szexuális orientációval, fenyegetéssel, hátrányos befolyásolással vagy csúfítással); (4) Ön nem használja a Szolgáltatásokat olyan tartalmak készítésére, feltöltésére, vagy közzétételére, amik köztudottan hamisak és/vagy rágalmazó, pontatlan, sértő, vulgáris, obszcén, profán, gyűlöletkeltő, zaklató, szexuálisan orientált, fenyegető, megsérti valaki jogait, sérti a törvényeket, vagy sérti a közösségi alapelveket; (5) Ön nem készít, tölt fel, vagy tesz közzé semmilyen szerzői jogvédett tartalmat, amit a Szolgáltatásokon keresztül használ vagy szerez, amíg nem birtokolja a szerzői jogokat vagy a felhasználandó tartalmakat; (6) Ön nem tesz közzé, tölt fel vagy ad el semmilyen információt vagy szoftvert, ami módosítja vagy befolyásolja a Szolgáltatásokat bármilyen módon, illetve vírust, időzített bombát, trójai vírust vagy egyéb zavaró, bomlasztó, vagy káros komponenst és tartalmat; (7) Ön nem tesz közzé, tölt fel, készít, vagy ad el olyan tartalmakat és elemeket, amik sértik mások szerzői jogait vagy egyéb jogokat; (8) Ön nem csal vagy készít semmilyen, nem jóváhagyott robotot, vagy más programot, ami kapcsolatba lép a Szolgáltatásokkal; (9) Ön nem sajátít ki semmilyen egyént vagy egységet, aki kapcsolatban áll a Szolgáltatásokkal, és (10) nem biztosít asszisztenciát, útmutatót, vagy instrukciókat más egyéneknek vagy egységeknek, akik a fentieknek megfelelnek. Az összes elbírálást a Vállalat saját belátása alapján végzi.

Mikor a Felhasználók Által Készített tartalmakat (“FKT”) használjuk fel a Szolgáltatások során, nem vizsgáljuk meg az FKT minden elemét, illetve nem igazoljuk a valódiságukat, vagy eredetiségüket. Nem figyeljük aktívan a közzétett elemek tartalmait, illetve nem tartozunk felelősséggel azokért. Nem véleményezzük, illetve garantáljuk az FKT-k valódiságát, teljességét, vagy hasznosságát. A közzétett elemek tartalmai nem tükrözik a Vállalat nézeteit, vagy bármilyen egyénét és vállalatét, akik kapcsolatban állnak a Vállalattal, a Szolgáltatásokkal, vagy a Vállalat weboldalaival. Amennyiben úgy érzi, hogy a közzétett tartalom kifogásolható, kérjük használja az adott felülethez kapcsolódó jelentési funkciót vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: info@huroc.com. El fogunk távolítani minden olyan tartalmat, amit kifogásolhatónak találunk, illetve az szükségessé válik. Kérjük vegye figyelembe, hogy a tartalmak eltávolítása és szerkesztése manuális folyamat és nem történik meg azonnal vagy egyáltalán. A Vállalat nem felelős semmilyen közzétett tartalomért, vagy végrehajtott cselekvésért, amit más Felhasználók végeznek el és Önhöz, vagy az Ön által használt Szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. Fenntartjuk a jogot, hogy eltávolítsunk (és megtartsunk) minden FKT-t vagy tartalmat bármilyen okból (vagy anélkül). Ön teljes mértékben felelősséggel tartozik a saját FKT-ért, illetve felelősséget vállal a Vállalattal és ügynökeivel szemben, amennyiben az az FKT-hez köthető. Hirdetések közzététele, körlevelek,kérelmek, vagy megjegyzések többszöri közzététele, illetve a “spam” tiltottak a Szolgáltatások használata során (beleértve a hirdetőtáblákat és chatszobákat is).

Az alkalmazott törvények értelmében és függvényében, Ön vállalja a kockázatot a Szolgáltatások használata során és a Vállalat nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, sérülésért, vagy kedvezőtlen teljesítményért a Szolgáltatások használata során.

A Vállalat Licence

Minden, a Felhasználók Által Készített Tartalommal (a továbbiakban: “FKT”), üzenetek megosztásával, fájlok feltöltésével, adatok szolgáltatásával és bevitelével, vagy a kommunikáció egyéb formáiban eljuttatott módokkal, illetve a Szolgáltatásokon keresztül Ön jogdíjmentes, örökös, korlátlan és világkörű  hozzáférést és felhasználási jogot ad a Vállalatnak a következőkhöz: (1) Használat, másolás, továbbadás, adaptálás, publikus közzététel, vagy megjelenítés minden elemmel kapcsolatban; és (2) korlátlan továbbadás harmadik félnek minden érvényes joggal, ami az elemre vonatkozik. Az említett engedély tartalmazza a teljes felhasználási jogot minden elem esetében, beleértve, de nem kizárólag a jogokat a szerzői jogvédett tartalmakra, védjegyekre, szolgáltatási megjelölésre, vagy a vonatkozó joghatóság által megszabott bármilyen szabadalmi törvény alá eső elemre.

Limitált Licenc a Vállalat Által

A Vállalat limitált, nem továbbadható hozzáférést és használati jogot ad Önnek a Szolgáltatásokhoz. Minden licenc ehhez a Megállapodáshoz köthető, és részletesen tartalmazza a következőket: (i) Ön kizárólag saját felhasználásra, egyéni információszerzése, illetve nem kereskedelmi célra nézi, használja és nyomtatja ki a Szolgáltatásokat és azok tartalmait; (ii) Ön nem módosítja a Szolgáltatásokat, vagy azok részeit, részleteit; (iii) Ön nem távolít el vagy módosít semmilyen szerzői jogvédett, bejegyzett, vagy más egyéb tartalmat, amik a Szolgáltatásokban vannak elhelyezve; (iv) Ön nem végez adathalászatot, vagy használ robotot, illetve más adatgyűjtési módszert, továbbá egyéb zavaró megoldást; (v) Ön nem használja a Szolgáltatásokat másra, mint azok eredeti célja; (vi) Ön nem reprodukálja, készít másolati munkánkat, értékesíti, tükrözi, vagy jeleníti meg a Szolgáltatásokat, kivéve amennyiben az engedélyezve van Önnek; és (vii) Ön nem szegheti meg a Magatartási Kódexben foglaltakat.

Vásárlások Lebonyolítása

Amennyiben Ön vásárolni szeretne olyan termékeket vagy szolgáltatásokat, amik a Szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, Önnek meg kell adnia fontos információkat, beleértve bankkártya adatokat vagy egyéb, a fizetéshez kapcsolódó adatokat. Ön elfogadja, hogy minden információ, amit Ön szolgáltat, valós, teljes és a valóságnak megfelel. Ön elfogadja minden díj kifizetését, beleértve a szállítási és kezelési költségeket, a bankkártya használatból eredő költségeket vagy egyéb fizetési mechanizmushoz kapcsolódó költségeket, amik befolyásolják az árat. Ön továbbá elfogadja és felelősséget vállal minden érvényes adó megfizetésére, ami a vásárlásához kapcsolódik. A Vállalat Adatvédelmi nyilatkozatát a www.huroc.com/privacy oldalon olvashatja el, mielőtt bármilyen információt elküld.

Mobiltelefonos Szolgáltatások & Termékek

Számos mobiltelefon szolgáltató és szállító felajánl olyan lehetőséget, amivel a vásárlóknak lehetőségük van kiválasztani és megvásárolni számos digitális terméket közvetlenül a mobiltelefonjukon keresztül. A Szolgáltatások szintén lehetővé teszik digitális termékek kiválasztását és vásárlását, amik az Ön mobil készülékére lesznek szállítva. A digitális termékek lehetővé teszik a vásárlóknak, hogy testreszabják készüléküket vagy a készülékükhöz kapcsolódó szolgáltatásokat (például csengőhangok vagy háttérképek segítségével), vagy lehetőséget ad a vásárlóknak számos videó- vagy hanganyag megtekintésére vagy meghallgatására, amennyiben a vásárló azt választja. A digitális termékek mindegyike vagy némelyike elképzelhető, hogy nem érhető el, kompatibilis vagy használható minden mobiltelefon készüléken. Ennek következtében előfordulhat, hogy nem tudnak hozzáférést szerezni, illetve vásárolni bizonyos készülékeken a vásárlók. Ezen termékek megvásárlása mobil díjak kifizetését eredményezheti és vonhatja maga után, amit a szolgáltató vállalatok külön számláznak ki SMS üzenetekért vagy más kommunikációért. Előfordulhat, hogy a mobil szolgáltató különdíjat számol fel a megvásárolni kívánt vagy kiválasztott termékért, szolgáltatásért vagy ajánlatért. Amennyiben a vásárlónak várakoznia kell híváskor és beérkező hívást fogad, miközben átveszi vagy megrendeli a digitális terméket vagy szolgáltatást, előfordulhat, hogy a termék vagy szolgáltatás meghiúsul vagy nem teljesül. Minden feliratkozást igénylő szolgáltatásról leiratkozhat a termékhez kapcsolódó honlapon vagy az érkezett üzenetben található instrukciók követésével. Termékeinkkel kapcsolatban további információkért kérjük, keresse fel a kollégáinkat a következő címen keresztül: info@huroc.com.

Felelősség a Vállalat felé

Ön felelősséggel tartozik a Vállalat felé és partnerei, munkatársai, igazgatói, vezetői, kollégái, ügynökei, és szállítói felé minden károkozásért, sérelemért, költségért, beleértve az esetleges ügyvédi díjakat, melyek a Megállapodás megszegéséből adódóan származnak. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy vállalja minden olyan ügy védelmét és ellenőrzését, amely ezen bekezdésben szerepel.

Záró Rendelkezések

A Vállalat felfüggesztheti vagy szüneteltethet bármilyen Szolgáltatást és regisztrált felhasználói fiókot haladéktalanul, előzetes értesítés vagy figyelmeztetés nélkül, továbbá a Vállalat belátása szerint szükséges esetekben, illetve bármely feltétel és irányadó elv, megállapodás vagy nyilatkozat megszegése esetén, amelyek a szoftverekhez kapcsolódnak, többek között a Megállapodás, az Adatvédelmi irányelvek és/vagy a Végfelhasználói Licencszerződés megszegése esetén. A felhasználói fiók felfüggesztése esetén az Ön Szolgáltatásokhoz való hozzáférése haladéktalanul megszűnik. Amennyiben szeretné felfüggeszteni felhasználói fiókját, kérjük ne használja a Szolgáltatásokat. Jelen Megállapodás minden rendelkezése, amely felmondásnak felel meg érvényes a megszűnés ideje alatt is, beleértve a tulajdonjogokat és tulajdonjogi rendelkezéseket, jótállási nyilatkozatokat, illetve a felelősség korlátozását.

A Vállalat bármilyen okból kifolyólag szüneteltetheti a Szolgáltatásokat előzetes értesítés esetén email üzeneten keresztül, vagy a weboldalon a “Hivatalos Közlemények” (“Legal Notices”), illetve a Hivatalos Információk (“Legal Information”) (vagy bármely hasonló cím esetén) szakaszokban való értesítés esetén, továbbá haladéktalanul is megteheti ezt minden előzetes értesítés nélkül, amennyiben az a Vállalat hatáskörébe tartozik.

Vegyes Rendelkezések

Amennyiben a Megállapodás bármelyik rendelkezését az illetékes joghatósággal rendelkező bíróság vagy más szerv úgy ítéli meg, hogy nem végrehajtható, ezeket a rendelkezéseket a szükséges mértékben korlátozni szükséges, illetve meg kell szüntetni annak érdekében, hogy a Megállapodás hatályos és jogképes maradjon. Ez a Megállapodás, továbbá az Adatvédelmi irányelvek, mely megtekinthető a huroc.com/privacy oldalon, illetve a Végfelhasználói Licencszerződés alkotja Ön és a Vállalat között a teljes megállapodást, továbbá megszüntet minden korábbi szóbeli és/vagy írásbeli megegyezést és megállapodást, amely Ön és a Vállalat között jött létre.

Amennyiben a Vállalat elmulasztja és/vagy késlelteti az ezen Megállapodásból származó jogokat és kötelezettségeket, illetve hatáskörét, az nem tekinthető a Vállalat jogokról, illetve hatáskörökről való lemondásának.

A Vállalatnak jogában áll módosítani a Megállapodást saját belátása szerint egy új, módosított Megállapodás közzétételével, vagy módosítás esetén figyelmeztetés hozzáadásával, amely a “Hivatalos Közlemények” (“Legal Notices”), illetve a Hivatalos Információk (“Legal Information”) (vagy bármely hasonló cím esetén) szekciókban feltüntetendő a bevezetés és érvénybe lépés előtt.

A Vállalat saját belátása szerint korlátozhatja a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést és/vagy felfüggesztheti a fiókot bárkinél, aki szerzői jogsértést és/vagy szellemi tulajdonjog sértést követ el, továbbá akkor is, ha jogsértés nem történt.

A Hungarian Rockstar Club EV.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

A Tájékoztató célja, hatálya

1. Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Hungarian Rockstar Club EV. (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Társaság”) által tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, valamint a Társaság által üzemeltetett honlapokon történő regisztrációval kapcsolatosan tájékoztassa az érintetteket. Tájékoztató ismerteti, hogy:
• Milyen adatokat gyűjtünk, és mi célból, mely jogalap mentén gyűjtjük azokat.
• Hogyan használjuk fel, mennyi ideig kezeljük az összegyűjtött adatokat.
• A Felhasználók jogit és azok érvényesítésének módját, valamint hogy a Társaság által felkínált lehetőségeket, ideértve az információkhoz való hozzáférést, illetve az információk frissítésének módjait.
2. A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi olyan eljárására, amely során az érintettek az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében foglaltak szerint meghatározott, bármely személyes adatának kezelése megvalósul, míg időbeli hatálya a Felhasználó hozzájárulásának megadásától kezdődően addig áll fenn, míg a Felhasználó a Honlapon történő regisztrációját nem törli, vagy a Felhasználó a Személyes adatainak törlését kifejezetten nem kéri a Társaságtól, vagy amennyiben a Tájékoztató alapján a Társaság a személyes adatokat nem törli.
3. Érintettek mindazok a természetes személyek, akiknek a Személyes adatait a Társaság kezeli, ideértve különösen a Honlap azon látogatóit, akik Társasággal felveszik a kapcsolatot, illetve a Szolgáltatások igénybe vevőit, a Honlapon keresztül regisztráló Felhasználókat és a Hírlevélre feliratkozókat is.
4. A Társaság tiszteletben tartja a Felhasználók személyhez fűződő jogait; és a rögzített Személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („E-ker tv.”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseinek megfelelően, a Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
5. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek szolgáltatásaihoz, promócióihoz, nyereményjátékaihoz, vagy egyéb kampányaihoz, illetve az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódó szolgáltatásokra és adatkezelésekre, valamint olyan weboldalak és szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre az Adatkezelő által üzemeltetett honlapokon található hivatkozás mutat. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást nyújtó harmadik személy adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések az irányadók, és ezekért az adatkezelésekért a Társaság a felelősséget kizárja.

Fogalom meghatározások

6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül adatkezelésnek minősül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, tagolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint a Személyes adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők.
7. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások estében Adatkezelőnek minősülnek:
Hungarian Rockstar Clb EV. (Székhely: 1195 Budapest,
Jókai utca 24/A.; Adószám: 57823319-1-43; Nyilvántartási szám: 56484069; továbbiakban: “Adatkezelő”)

8. Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. Adatkezelő üzemeltetője a Honlapoknak, amely médiatartalom-szolgáltatást végez, valamint biztosítja a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatásokat.
9. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
10. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az Adatkezelő nevében Személyes adatok kezelését, feldolgozását végzi.
11. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
12. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
13. Felhasználó: minden olyan nagykorú természetes személy, aki a Honlapon nyújtott Szolgáltatást igénybe veszi.
14. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
15. Honlap(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett huroc.com internetes oldalak, sajtótermékek.
16. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
17. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
18. Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapokon.
19. Partner szolgáltató: az Adatkezelő által az egyes Honlapok üzemeltetéséhez vagy a Honlapokon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Partner szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.
20. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, az adatok módosítását, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Nyilvántartott adattípusok

21. Üzletszerzési lista: hírlevelek, üzenetek, információs anyagok küldése céljából nyilvántartott adatokkal vezetve.
22. Tilalmi lista: az adatkezeléssel érintett kérelmére adott célra tovább nem kezelhető adatok listája.
23. Adatvédelmi incidens nyilvántartás: személyes adat jogellenes kezeléséről vagy feldolgozásáról és ezek elhárítására megtett intézkedésekről szóló nyilvántartás. Adatkezelő az adatkezelési célok elérése érdekében – a fent írtak szerint –, külön listák formájában, elkülönülő adatbázisokban kezeli az adatokat.

A kezelt Személyes adatok köre

24. Adatkezelő kijelenti, miszerint adatkezelése GDPR 9. cikke szerinti a személyes adatok körére (különleges kategóriájára) nem terjed ki, ilyen személyes adatok kezelésére nem kerül sor, amennyiben ilyen adat birtokába kerülne, úgy azokat haladéktalanul törli.
25. A kezelt Személyes adatok köre:
• Regisztrált felhasználók adatbázisa:
Felhasználókra vonatkozóan kötelezően megadandó adatok: felhasználói név, e-mail cím, profilkép, dátum és időpont, az észlelések fényképfelvételei – ha az személyes adatot tartalmaz, az észlelő GPS koordinátái.
Adatkezelő ezen felül minden olyan adatot kezel, amelyet érdeklődésében tudomásunkra hoz.
• Hírlevélre feliratkozók adatbázisa:
A Honlap útján elérhető Hírlevél adatbázisba a Honlapon megadott külön hozzájárulás útján lehet jelentkezni, a sikeres jelentkezést követően Adatkezelő a Feliratkozók alábbi adatait kezeli.
A Feliratkozóra vonatkozóan kötelezően megadandó adatok: név, e-mail cím.
26. Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, ha a Felhasználó valamely Honlap felületét látogatja.
27. Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás kapcsán az Adatkezelő részére e-mailt (pl. üzenetet, olvasói levelet) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.
28. Az Adatkezelő tartalomszolgáltatási tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom előállításában részt vesznek, akár a szerkesztett tartalomban meghivatkozásra kerülnek, akár forrásként. Ekkor az Adatkezelő által kezelt gyakran előforduló Személyes adatok lehetnek: az érintett neve, munkahelye, beosztása, életkora, lakóhelyére vonatkozó adatok, ill. egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához.

Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

29. Az Adatkezelő a Felhasználó számítógépén anonim azonosítót (ún. „cookie”-t) helyez el, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie, mint jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Adatkezelő abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az ügyfelek információhasználati szokásairól és így javíthassa szolgáltatásaik színvonalát, valamint a Honlap látogatóinak a honlap látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.
30. A cookie az Adatkezelő Személyes adatot tartalmazó adatbázisával nem kerülnek összekapcsolásra, azonban az Adatkezelő valamint szerződés alapján harmadik fél portfoliójába tartozó honlapokon történő látogatás során keletkező cookie-k összekapcsolásra kerülnek a szolgáltatás színvonalának javítása érdekében. Amennyiben nem szeretné, hogy ilyen anonim azonosító jel kerüljön az Ön számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az anonim azonosító elhelyezését az Ön gépére. Ebben az esetben a legtöbb szolgáltatásunkat ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldásokat kínáló oldalainkon) nem tudjuk a legteljesebb mértékben kiszolgálni Önt.
31. Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).
32. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Az Adatkezelés célja, jogalapja

33. Az Adatkezelők által folytatott adatkezelések célja:
a. a Felhasználó azonosítása,
b. a Felhasználóval való kapcsolattartás,
c. a Felhasználó jogosultságának (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatásokhoz) azonosítása,
d. a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele,
e. egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése,
f. az informatikai rendszer technikai fejlesztése,
g. szolgáltatások opcionális kiegészítése, valamint bizonyos alkalmazások megfelelő működése, elemzése, utólagos ellenőrzése,
h. egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése,
i. Honlapok szolgáltatásának használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az Adatkezlő által az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) illetve statisztikai célokra történik,
j. egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése,
k. elemzések készítése,
l. online tartalomszolgáltatás,
m. az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése,
n. hatósági megkeresésekhez a szükséges információ megadása.
Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet Személyes adatokat. Az Adatkezelők a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel.
34. Az Adatkezelő általi adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a szolgáltatások használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
35. Az Adatkezelő által adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
36. Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes Honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.
Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál.
37. Az Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogszabályi rendelkezés vagy hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
38. A Felhasználó felelős azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
39. A Felhasználó köteles gondoskodni a saját adatainak biztonságáról. Amennyiben a Felhasználó ezen kötelezettségét megszegi és ezzel lehetősége van harmadik személynek arra, hogy jogtalan előnyt érvényesítsen, akkor az Adatkezelővel vagy annak bármely partnerével szemben a Felhasználó semmilyen igényt nem érvényesíthet.
40. A Felhasználó köteles az Adatkezelőnek bejelenteni, ha gyanú merül fel benne, hogy személyes adataival bárki visszaél a Honlap használata során. Az Adatkezelő a visszásságot a bejelentéstől számított 30 napon belül belső vizsgálat lefolytatásával kivizsgálja és annak eredményéről a Felhasználót elektronikus levélben értesíti és visszaélés gyanúja esetén megteszi a szükséges jogi lépéseket, illetve, ha képes, akkor a visszásságot azonnal saját hatáskörén belül megszünteti.
41. Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

Az Adatkezelés elvei

42. Az Adatkezelő a jóhiszeműség és tisztesség, az átláthatóság, a pontosság és az elszámoltathatóság elveinek, továbbá a hatályos jogszabályok és a Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Személyes adatokat.
43. A Szolgáltatások igénybevételéhez szükségszerű Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel, így érvényre juttatva a célhoz kötöttség, és az adattakarékosság elvét. Az Adatkezelő célkitűzése, hogy a Személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.
44. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerinti célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
45. Amennyiben az Adatkezelő a Személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót értesíti, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve lehetőséget biztosít Felhasználó számára, hogy a felhasználást megtiltsa, így érvényre juttatva a korlátozott tárolhatóság elvét, azaz Adatkezelő csak a kezelés céljának eléréséig kezeli a Személyes adatokat.
46. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Ennek értelmében a 16. életévét be nem töltött személy Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy felelős azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak, tekintettel arra, hogy az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni. Az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintetthez kapcsolódó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – a Hozzájáruló nyilatkozat hiányában nem gyűjt.
47. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Partner szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem ad, ezzel érvényre juttatva az integritás és a bizalmas jelleg elvét.
48. A 47. pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő kezelése, amely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, így nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.
Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos rendőrségi, bírósági megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés illetve ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó meglévő Személyes adatait.
49. Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más szolgáltatások vagy honlapok igénybevétele esetén keletkező adatokkal.
50. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat korlátozásáról ill. törléséről, valamint helyesbítéséről, az érintett Felhasználót, és mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés akkor mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel nem sérti az érintett jogos érdekét.
51. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elveszítését, megsemmisülését, a hozzájuk való jogosulatlan hozzáférést, azok jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, illetve terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít. Adatkezelő mindent megtesz a személyes adatok megfelelő biztonságáért, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
52. Az Adatkezelő felelős a fentiekben írtak megtartására, annak igazolására.
53. Az Adatkezelő adatvédelemért felelős személye: Halasi Lajos.
Elérhetősége: lewis@huroc.com

Az Adatkezelés módja

54. A Honlap adatkezelése;
Adatkezelő által fenntartott Honlaphoz bárki Személyes adatai közlése, valamint kiléte felfedése nélkül hozzáférhet, szabadon és korlátozás mentesen szerezhet információkat a Honlapon tárolt valamennyi tartalomból.
A Honlapon szereplő linkek egy része más által üzemeltetett honlapokra vezethet, azok tartalmáért azonban Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából eredő kár bekövetkezése esetén.
A Honlap nem személyhez kötött információkat korlátlanul és automatikusan gyűjt a látogatókról. Ezekből az adatokból Személyes adat azonban nem nyerhető, így Személyes adatokra vonatkozó adatkezelés nem valósul meg.
55. A Hírlevélre feliratkozók adatainak kezelése;
Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban Hírlevelet küld az arra feliratkozók részére. A Hírlevélre Adatkezelő Honlapján lehet feliratkozni. A feliratkozással a Felhasználók önkéntes, határozott és kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy Adatkezelő az adataikat a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezelje. Az érintett korlátozás és indoklás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat a Hírlevelek küldéséről. Ezzel egyidejűleg a hírlevél küldése céljából tárolt adatait Adatkezelő törli.
56. A Honlapon történt regisztráció során közölt személyes adatok kezelése;
A Felhasználók a regisztráció alkalmával az Adatkezelő Honlapján önkéntesen, határozottan és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy Adatkezelő a Tájékoztató 4. pontjában meghatározott jogszabályokban foglaltak és a Tájékoztatóban meghatározott módon kezelje.

Az Adatkezelések időtartama

57. A Felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az Adatkezelés azon időtartam alatt történik, amíg a Felhasználó regisztrációja aktív.
58. A Felhasználó által opcionálisan megadott adatok esetében, az Adatkezelés azon időtartam alatt történik, amíg a Felhasználó a hozzájárulását a Személyes adatai kezeléséhez visszavonja, döntése alapján azokat a profiljában megjeleníti, vagy amíg a Felhasználó regisztrációja aktív.
59. A Hírlevélre feliratkozók adatainak kezelése esetében a Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – le nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.
60. Amennyiben a Felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor adatait a felhasználási feltételekben biztosított módon az Adatkezelő azonnal törölheti.
61. A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó egyébként nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben megjelölt ügy lezárását követő 90. napon törli. Kivételt képez ez alól, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, ekkor az Adatkezelés időtartama az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig tart.
62. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 90 napig tárolja.
63. Az anonim látogatóazonosító (cookie) mindaddig a felhasználó számítógépén tárolódik, amíg a felhasználó nem törli azt.
64. A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a Hírlevélről nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését.
65. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosultak a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.
66. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.
67. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelők végrehajtják. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozzák a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törlik, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

68. Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott és az Adatkezelő által rögzített adatok és információk a szolgáltatás során gyűjtött adatokkal egyesítve az Adatkezelő esetleges későbbi, egyéb termékéhez vagy szolgáltatásához is felhasználásra kerülhessenek.
69. A Felhasználó a Honlapot kizárólag saját felelősségére használhatja. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek arra vezethetők vissza, hogy a Felhasználó a Honlap használata során nem a kellő körültekintéssel járt el vagy akár szándékosan vagy akár gondatlanságból a Honlap bármely szabályzatát megszegte. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó adatai a Felhasználó hibájából jutottak harmadik személy tudomására.
70. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti. Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. A Felhasználó nem tanúsíthat olyan kommunikációt/magatartást, amely az Honlap rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat.
71. Minden Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Adatkezelő vagy vele szerződésben álló harmadik személy érdekeit sérti. A Felhasználó köteles tartózkodni a Honlap működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely az Adatkezelő üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak, adatainak a megszerzésére vagy annak felhasználására irányul. A Felhasználó nem folytathat olyan tevékenységet, amely a Honlap informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, szolgáltatás reklámozására irányul.
72. A Felhasználó köteles gondoskodni a saját adatainak biztonságáról. Amennyiben a Felhasználó ezen kötelezettségét megszegi és ezzel lehetősége van harmadik személynek arra, hogy jogtalan előnyt érvényesítsen, akkor az Adatkezelővel vagy annak bármely partnerével szemben a Felhasználó semmilyen igényt nem érvényesíthet.
73. A Felhasználó köteles az Adatkezelőnek bejelenteni, ha gyanú merül fel benne, hogy személyes adataival bárki visszaél a Honlap használata során. Az Adatkezelő a visszásságot a bejelentéstől számított 30 napon belül belső vizsgálat lefolytatásával kivizsgálja és annak eredményéről a Felhasználót elektronikus levélben értesíti és visszaélés gyanúja esetén megteszi a szükséges jogi lépéseket, illetve, ha képes, akkor a visszásságot azonnal saját hatáskörén belül megszünteti.
74. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Erre tekintettel amennyiben a Felhasználó kéri, az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó és az Adatkezelő által kezelt adatokról, az Adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
75. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.
76. A Felhasználó kérheti továbbá az adatainak zárolását. Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.
77. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
78. Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
79. A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
80. Amennyiben Felhasználó bármely jogát visszaélésszerűen kívánja használni, Adatkezelő jogosult a joggyakorlást megtagadni, illetve korlátozni.
81. Az Adatkezelő kizárja felelősségét a Felhasználó érdekkörére visszavezethető mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár vagy jogsérelem, illetve egyéb hátrányos következmény vonatkozásában.
82. Felhasználónak joga van a Személyes adatai törléséhez. A Felhasználó a beállítások menüben jelszava megadásával törölheti regisztrációját, illetve valamennyi adatát, vagy írásban kérheti az Adatkezelőt, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó Személyes adatokat. Abban az esetben, ha a Felhasználó maga törli a regisztrációját, úgy a postafiók teljes tartalma elvész.
83. Ha a személyes adatok kezelése automatizált módon (azaz kizárólag az elektronikus úton) történik, az érintettek számára – a saját adataik feletti rendelkezés további erősítése érdekében – lehetővé kell tenni, hogy az általuk az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, rájuk vonatkozó Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható és interoperábilis formátumban megkapják (pl.: lemezen megfelelő biztonságot nyújtó formátumban), és/vagy azokat egy másik Adatkezelő részére továbbítsák. Az adathordozhatóság joga abban az esetben gyakorolható, ha az érintett a személyes adatokat a hozzájárulása alapján bocsátotta rendelkezésre, illetve ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges. E jog nem gyakorolható akkor, ha az adatkezelés jogalapja az előzőektől eltérő egyéb jogalap.
84. Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az adatokat az adatkezelők egymás között közvetlenül továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható.
85. Amennyiben bármely érintettől az adathordozhatóság jogának gyakorlására irányuló igény érkezik, úgy az Adatkezelő köteles az adathordozhatóság gyakorlására vonatkozó kérelemmel érintett adatokat, a kérelemről való tudomásvételtől számított 30 napon belül, a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható és interoperábilis formátumban az érintettnek kiadni, vagy az érintett rendelkezése alapján, másik adatkezelőnek továbbítani.
86. A GDPR 20. §-a szerint az érintett jogosult az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni: tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban jogosult más adatkezelőhöz továbbítani, kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés
87. Személyre szabott reklámok: A Felhasználók érdeklődési körének megfelelően az Adatkezelő személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a Honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A hirdetési csíkok kiosztása gép által történik, a kiosztás során személyes adatok nem kerülnek átadásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján felhasználóinak célzott (perszonalizált) reklám leveleket, valamint a levél végén található reklámot küldjön a Felhasználó önkéntes hozzájárulása esetén.

Partner szolgáltatók

88. Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan bizonyos esetekben más szolgáltatókat vesznek igénybe, amely szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködnek. A Partner szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőlük telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Partner szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Partner szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére. Az Adatkezelők a Partner szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a Felhasználókat. E Partner szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.
89. Partner szolgáltatók különösen, de nem kizárólagosan: Zendesk, Inc., Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., YouTube LLC, JIRA Szoftver, Slack Technologies, Rockstar Games, Inc., Take-Two Interactive, Inc., Hadas Alfréd EV., Kiss Dániel.

Adatvédelmi incidens és az érintett tájékoztatása

90. Adatkezelő minden adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
91. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintetteket az adatvédelmi incidensről.
92. Az Érintett részére adott tájékoztatásban az Adatkezelő világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, és közli legalább a GDPR 34. cikk (2) bekezdésében foglalt információkat és intézkedéseket.
93. Az Érintettet az Adatkezelő nem köteles tájékoztatni az adatvédelmi incidensről, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
• az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Adattovábbítás lehetősége

94. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági intézkedés kötelezi.
95. Amennyiben az Adatkezelő a Szolgáltatások oldalain található Szolgáltatások üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.
96. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezetnek.

Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

97. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
98. A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók jóváhagyásának kikérésére nincs szükség.

Jogérvényesítési lehetőségek

99. Az Érintett a fentiekhez kapcsolódó kéréseit, illetve közléseit az info@huroc.com email címen, illetve a 2065 Mány, Nándorpuszta 1. postai címen jelezheti az Adatkezelő felé.
100. Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során az adatkezelőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a GDPR-ban és az Info tv.-ben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.
101. Ezen felül az Érintet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése érdekében, az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítése iránt, továbbá személyiségi jogának az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével történő megsértése miatt, sérelemdíj követelése érdekében a GDPR 77-82. cikkeiben foglaltaknak megfelelően bírósághoz fordulhat.
102. Az Érintettet megilleti a jogszabályokban, a GDPR-ban és az Info tv.-ben foglalt valamennyi jog, jogorvoslati és egyéb igényérvényesítési lehetőség.
103. A Felhasználó továbbá az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

További információkért, illetve bármilyen kérdés esetén kérjük, keressen minket bizalommal a következő címen keresztül: info@huroc.com.

Budapest, 2021. október 22.

Keresés

HRC News

Grand Theft Auto

Red Dead Redemption

HUROC

Please note that we are not affiliated with Rockstar Games and our company is fan-created. 'Grand Theft Auto', 'GTA', 'Red Dead Redemption' and 'Red Dead' are trademarks and properties of Take-Two Interactive Software, Inc. Huroc.com is an unofficial site and is not produced or maintained by Rockstar Games, Inc. or Take-Two Interactive Software, Inc. The aim of the shared contents is only to inform our visitors about the latest news as we are not given the official rights. We believe in fair use of copyrighted materials.